2017-12-14

Julgåva till WWFs klimatarbete

Vi väljer att ge årets julgåva till WWF för deras arbete med vår generations absolut största fråga och utmaning: begränsa jordens uppvärmning så att även kommande generationer har en jord att leva på och med ekosystem i balans!

Banner WWF

Nästan alla världens ledare och experter är nu överens om att människans leverne från industrialiseringen som skedde på 1700-talet och som fortsatt fram till idag i den "moderna" delen av världen är helt förkastlig sett ur ett långsiktig hållbarhetsperspektiv. Jordens uppvärmning har bara börjat men accelererar snabbt. Senast häromdagen, på tvåårsdagen för Parisavtalet 2015 uttryckte Frankrikes president Emmanuel Macron "Vi håller på att förlora kampen. Vi rör oss inte snabbt nog, det är problemet. Vi måste alla agera för vi kommer alla att ställas till svars. Vi kan inte säga att vi inte visste"
Det är så att vi tvärt om ökade koldioxidutsläppen på jorden senaste året när det istället enligt världens ledande forskingskår krävs radikalt sänkta utsläpp för att jordens uppvärmning inte ska överstiga den 2 gradiga gräns som är satt för att inte få oöverskådliga följder för vår planet.

Vad gör vi då själva inom koncernen för att arbeta med denna fråga; Vi har alla del i utvecklingen och ingen ansvarskännande person kan längre blunda för vad som håller på att ske. Inom koncernen har vi bl.a gjort följande hittills;

  • All el som köps in är producerad gm förnybara källor.

  • Vi använder sk. HVO bränsle där så är möjligt och som till 100% är producerat av förnyelsebara källor.

  • Vi styr transporter till det minst miljöpåverkande alternativen, bl.a. leveranser som vi haft till Stockholm där vi istället för lastbil valt fartygstransporter vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 2/3 innebärande att enbart år 2017 minskade utsläppen koldioxidutsläppen med över 200 000 kg CO2 genom detta val och till denna enskilda leverans.

  • Byggt upp verksamheten med eldrift för kross och sorteringsverk istället för användning av dieselgeneratorer där så är möjligt.

Vi nöjer oss självklart inte med detta men väntar ivrigt på att tekniken ska gå framåt bl.a. så att vi kan börja fasa ut förbränningsmotorn inom tunga transporter och maskiner. Som ett led i detta ger vi därför WWF en julgåva där de arbetar med olika forskningsprojekt och påverkar styrande politiker och beslutsfattare till hållbar omställning, för vår jords framtid!

AB Nybrogrus

Mårten Johansson

Till Er alla från oss alla en riktig God Jul och Gott Nytt År!

     

Gåvobevis WWF

 


 

  

  

 

  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår