Några av våra miljö projekt

LOVA-Projektet

På vår anläggning i Runtorp Bergtäkt startade 2017 ett forskningsprojekt i syfte att rena täktens utgående lakvatten från kväve, en så kallad Bioreaktor. Det började som ett samarbete mellan AB Nybrogrus, Nybro Kommun, Uppsala Universitet, Linnéuniversitetet och WSP Sverige AB i ett s.k. LOVA-projekt, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskap, Roger Herbert vid Uppsala Universitet som projektledare. Målet med projektet har varit att från denna testanläggning samla in data och se hur en sådan anläggning fungerar i praktiken och ge kunskap kring hur kväveutsläpp från bergtäktverksamheter kan hanteras. Kväveutsläpp från täktverksamheter hänger till viss del ihop med de sprängningar som utförs i bergtäkter.

Nu sköts projektet i egen regi med analyshjälp av Uppsala Universitet och hittills har det kunnat konstateras goda resultat på kvävereduktion av det vatten som leds genom bioreaktorn.
Nybrogrus minskar ytterligare sina miljöavtryck!

Brånahult


Nybrogrus arbetar mycket aktivt för minskat miljöavtryck i allmänhet och användande av fossila bränslen i synnerhet. 
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i denna riktning genom att elnätansluta stora delar av vår mobila ballastproduktion i bergtäkt Brånahult. Genom detta minskar vi vår användning av fossila bränslen med ca 60 000 liter per år! 
Sedan tidigare är all el vi köper in producerad till 100 procent från förnybara källor såsom vind, vatten och sol.


Nybrogrus har tagit fram en ny hållbarare produkt!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi under längre tid arbetat med och slutligen tagit fram en bergprodukt som ersätter natursand för betongtillverkning. Varje år används miljontals ton natursand i Sverige till betongtillverkning. Hos Nybrogrus kan du nu köpa en högkvalitativ produkt, maskinsand 0/2 mm, till detta ändamål istället. Den är tillskillnad från natursand framtagen från en ej ändlig resurs, den Skandinaviska berggrunden. Dessutom är den producerad fossilfritt!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår