INTEGRITETSPOLICY

AB NYBROGRUS, BERG GRUS SAND SMÅLAND AB, GEBA BETONG I VIMMERBY AB

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Vi i Nybrogrus- koncernen värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som Nybrogrus- koncernen samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med Nybrogrus- koncernen och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Nybrogrus- koncernen med AB Nybrogrus, Berg Grus Sand I Småland AB & GEBA Betong i Vimmerby AB med postadressen Runtorp 502, 388 99 Påryd, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Nybrogrus- koncernen har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser med information hanteras. Nybrogrus- koncernen är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund eller privat som kund.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss eller privat.
• För att ge dig information om Nybrogrus- koncernen och våra tjänster via det företag som du som kontaktperson representerar.
• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Nybrogrus- koncernen behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden gentemot det företag som du är representant för.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbieträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster till det företag som du representerar gentemot kund till oss. Detta kan till exempel vara underleverantörer till Nybrogrus- koncernen.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Nybrogrus- koncernen vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs, eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Nybrogrus- koncernen lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Nybrogrus- koncernen ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss. Du kan kontakta oss på info@nybrogrus.se för att få informationen skickad per post eller e-post.
Om du anser att de personuppgifter som Nybrogrus- koncernen har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@nybrogrus.se. Nybrogrus- koncernen är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.
AB Nybrogrus
Runtorp 502
388 99 Påryd
info@nybrogrus.se
Tel: 0480-388 80
Dessa villkor har fastställts av Nybrogrus- koncernen och gäller från och med 2018-01-01

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår