Kriget i Ukraina och dess påverkan

Bästa Kund,

Som vi alla vet har vi för närvarande, och har under de senaste åren haft, en turbulent tid med ett flertal stora utmaningar. Utmaningar som pandemi, risk för cementbrist och nu den mycket tragiska och hemska situationen med rysk invasion av Ukraina. Först och främst så ser vi med sorg på det lidande som det ukrainska folket genom detta dagligen utsätts för, men vi kan även se krigets direkta och indirekta effekter samt dess följder i olika marknadssegment.

Kriget och dess oförutsedda händelseutveckling har skapat en obalans i omvärlden där vår verksamhet i koncernen AB Nybrogrus, liksom för i princip alla aktörer, har väsentligt påverkats av skenande kostnader på såväl inköp av drivmedel, sprängmedel, energi, transporttjänster och slitagedelar, som risk för störningar i leveranserna av dessa.

Krissituation som i stort, på ett eller annat sätt är orsakad av kriget, med sällsynta kostnadsförändringar för de tjänster och förnödenheter som är nödvändiga i vår verksamhet föranleder en omedelbar prisändring, enligt ABM07 p.28. Prisändringen i sig kommer motsvara vår faktiska förändrade nettotransport/nettoproduktions - kostnader av aktuella omständigheter i form av två tilläggsposter:

* Drivmedeltillägg på transporter för ökade transportkostnader

* Produktionskostnadstillägg på ballast för ökade produktionskostnader.

Dessa tillägg avser samtliga produkter och transporter. Tilläggen kommer att tillämpas från och med den 16 april och första fakturering med dessa tillägg sker i början av maj. Tilläggen kommer månatligen att motsvara vår faktiska kostnadspåverkan per föregående månad och per täkt.

 

Nedan tillägg gäller från 1 Feb - (Tillsvidare 0:- )

Tillägg Tillfällig tilläggsavgift     
 Kilometertransporter (Avstånd till arbetsplats)       0 kr/km                   
Timtransporter bil & släp 0 kr/tim
Ballast från Runtorp  0 kr/ton
Ballast från Brånahult  0 kr/ton
Ballast från Flivik Lastbil 0 kr/ton
Ballast från Flivik Båt 0 kr/ton
Ballast från Igersdela  0 kr/ton


Nedan tillägg gäller från 1 Jan - 31 Jan

Tillägg Tillfällig tilläggsavgift     
 Kilometertransporter (Avstånd till arbetsplats)       3,67 kr/km                   
Timtransporter bil & släp 95 kr/tim
Ballast från Runtorp  4,00 kr/ton
Ballast från Brånahult  3,10 kr/ton
Ballast från Flivik Lastbil 3,50 kr/ton
Ballast från Flivik Båt 4,90 kr/ton
Ballast från Igersdela  3,60 kr/ton


Nedan tillägg gäller från 1 Dec - 31 Dec

Tillägg Tillfällig tilläggsavgift     
 Kilometertransporter (Avstånd till arbetsplats)       3,67 kr/km                   
Timtransporter bil & släp 95 kr/tim
Ballast från Runtorp  3,60 kr/ton
Ballast från Brånahult  3,50 kr/ton
Ballast från Flivik Lastbil 4,50 kr/ton
Ballast från Flivik Båt 6,40 kr/ton
Ballast från Igersdela  4,80 kr/tonNedan tillägg gäller från 1 Nov - 30 Nov

Tillägg Tillfällig tilläggsavgift     
 Kilometertransporter (Avstånd till arbetsplats)       5,07 kr/km                   
Timtransporter bil & släp 131 kr/tim
Ballast från Runtorp  4,20 kr/ton
Ballast från Brånahult  4,60 kr/ton
Ballast från Flivik Lastbil 5,30 kr/ton
Ballast från Flivik Båt 7,50 kr/ton
Ballast från Igersdela  6,10 kr/ton


Att tilläggen skiljer sig från olika täkter beror på att förutsättningarna och produktionsuppläggen skiljer sig åt med olika andel av bl.a. bränsle-, el- och sprängmedelsförbrukning per varje producerat ton i de olika täkterna. Vi reserverar oss för att dessa tillägg kan komma att kvarstå under en längre tid framåt.

Vi kan inte utesluta att störningar i vår leveransförmåga skulle kunna förekomma vid brist på olika förnödenheter och personal hos våra leverantörer och underentreprenörer, till följd av den uppstådda situationen.

Då vi enbart under mars inom vår verksamhet fått kostnadsökningar på sjusiffrigt belopp utan kompensation på våra försäljningspriser behöver vi med detta korta varsel tyvärr ta ut merkostnader som uppstår framöver för kommande månader.

Tilläggen gäller på samtliga avtalspriser och prislistor. Vi kommer månadsvis informera om kommande storleken på dessa tillägg, dels på vår hemsida, dels i mejl till er som kund.

Med vänlig hälsning
Emanuel Hagel
AB Nybrogrus
0480- 388 90 / 073 -54 22 866

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår