Användningsområden

Nedan finner Ni en enkel skiss/bild för att enklare förtydliga vilka områden materialen kan användas till. Självklart finns det fler användningsområden och material utöver dessa men här är några av de vanligaste med.

Exempel på användningsområden

 1. Runt t.ex rör och ledningar kan man använda lite olika material så som Harpat grus 0/8mm, Stenmjöl 0/2 mm alt 0/4 mm eller i vissa fall Dräneringsgrus 0/8 mm, där det sistnämnda används vid krav på dränering runt ledningen.

 2. Vid t.ex lekplatser så används EU-Sand 0/4 mm då denna sammansättning har falldämpande förmåga. Denna produkt kan vi tillhandahålla genom vårt dotterbolag Berg Grus Sand Småland AB.

 3. Under stenplattor är det lämpligt att lägga ett lager av Bärlager 0/32 mm i botten och sedan använda ett lager stenmjöl 0/4 eller 0/2 att sätta stenplattorna i. Stenmjöl 0/2 mm kan även användas att lägga mellan markstenen som fog.

 4. Vid t.ex garageuppfarter eller trädgårdsgångar är ett naturmaterial lämpligt som t.ex Natursingel 8/14 mm då naturstenen är lite ”rundare” och på så sätt ”mjukare” att gå på.  Det går självklart också bra med makadam 8/11 mm som är ett krossmaterial och lite ”spetsigare/kantigare”. Detta läggs dock enbart som ett tunt ytlager. Ett hårt, stabilt bottenskikt byggs upp med Bärlager 0/32 mm alternativt Slitlager 0/16 mm.

 5. Vid anläggning av rabatt eller gräsmatta så kan Matjord användas som ytskikt.

 6. Vid speciella krav på gräsmattan så kan Dressand klass 1, 0,2/2,5 mm användas för att dressa gräsmattan. Görs exempelvis vid en golfgreen. OBS Produkten är förtillfället slut och vi vet tyvärr ej när vi kan producera den igen.
  Går även att dressa gräsmattor med Strid sand 0/4.

 7. Runt huset är det lämpligt med ett dränerande material så som t.ex Makadam 8/16 mm eller Makadam 11/16 mm. Som dekoration runt grund samt för att hålla borta ogräs kan man lägga Natursingel 16/60 mm, alternativt Kullersten 100/200 mm.

 8. Vid putsning av vägg eller liknande så är Putssand 0/2 mm lämpligt att använda för att göra ett putsbruk tillsammans med cement och vatten. Ska man däremot mura så blandas lämpligen Mursand 0/4 mm istället i bruket.

 9. Vid gjutning av egna betongplattor så är det lämpligt att använda Betonggrus 0/8, alternativt Betongsand 0/4 mm, samt Makadam 8/16 mm i blandningen (se krav på betongreceptet).

 10. I sandlådan används oftast Mur- och Leksand  0/4 mm som har bakbara egenskaper.

 11. Runt slipers vid tågräls används Makadam 32/63 mm alternativt Makadam 16/32 mm.

 12. Vid uppbyggnad av en en väg används (beroende på vägtyp, ändamål och markförhållande) en bankuppfyllnad bestående av berg 0/700 mm alternativt morän, därefter ett lager med förstärkning 0/200 mm, 0/150 mm eller 0/90 mm. Därefter används ett bärlager såsom 0/45 mm eller 0/32 mm. Överst avslutar man med ett Slitlager 0/16 mm. Vid asfaltering utgår ofta slitlagret och istället läggs asfalt direkt på bärlagret.  

 13. I en paddock byggs en fast stabil botten upp med Bärlager 0/32 mm, eventuellt behövs en avdränering beroende på markförhållanden. Som överlager används t.ex Harpat grus 0/8 mm eller en mix mellan stenmjöl och Harpat grus 0/8 mm beroende på hur fast underlag man önskar. Vill man ha fastare underlag kan även stenmjöl 0/4 alternativt 0/8 mm läggas som överyta.

 14. Vid halka är makadam 2/5 mm lämpligt att använda. (Finns även med saltinblandning under vintersäsong).

 15. Vid gjutning av grundplatta är det lämpligt att fylla upp en stabil grundbädd med Förstärkning 0/90mm, därefter en kapiläbrytande bädd bestående av Makadam 16/22 mm eller 16/32 mm. Det fungerar också bra med Natursingel 16/32 mm.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår