Användningsområden

Nedan finner Ni en enkel skiss/bild för att enklare förtydliga vilka områden materialen kan användas till. Självklart finnes det fler användningsområden och material utöver dessa men här är några av de vanligaste med.

Exempel på användningsområden

 1. Runt tex rör & ledningar så kan man använda lite olika material såsom Harpat grus 0/8mm, Stenmjöl 0/2 mm alt 0/4 mm eller i vissa fall dräneringsgrus 0/8 mm där det sistnämnda används vid krav på dränering runt ledningen.

 2. Vid tex lekplatser så används strid sand (EU-Sand) 0/4 mm då denna sammansättning har falldämpande förmåga. Denna produkt kan vi tillhandahålla genom vårt dotterbolag Berg Grus Sand Småland AB.

 3. Under stenplattor så är det lämpligt att lägga ett lager av bärlager 0/32 mm i botten sedan ett lager stenmjöl 0/4 mm för att sätta stenplattorna. Därefter är stenmjöl 0/2 mm vara lämpligt att lägga emellan markstenen som fog.

 4. Vid tex garageuppfarter eller trädgårdsgångar så är ett naturmaterial lämpligt som tex natursingel 8/14 mm då naturstenen är lite ”rundare” och på så sätt ”mjukare” att gå på men går självklart också med makadam 8/11 mm som då är ett krossmaterial och lite ”spetsigare/kantigare”. Detta läggs dock enbart som ett tunt ytlager. Ett hårt, stabilt bottenskikt byggs upp med bärlager 0/32 mm alternativt slitlager 0/16 mm.

 5. Vid anläggning av rabatt eller gräsmatta så används matjord som ytskikt.

 6. Vid tex speciella krav på gräsmattan så kan dressand klass 1 0,2/2,5 mm användas för att dressa gräsmattan som tex vid en golfgreen. OBS Produkten är förtillfället slut och vet tyvärr ej när vi kan producera den igen.
  Går även att dressa med Strid sand 0/4.

 7. Runt huset så är det lämpligt med ett dränerande material såsom tex makadam 8/16 mm eller makadam 11/16 mm. Som dekoration runt grund samt för att hålla borta ogräs kan t e x läggas natursingel 16/60 mm alternativt kullersten 100/200 mm.

 8. Vid putsning av vägg eller liknande så är putssand 0/2 mm lämpligt att använda för att göra ett putsbruk tillsammans med cement och vatten. Ska man däremot mura så blandas lämpligen Mursand 0/4 mm istället i bruket.

 9. Vid gjutning av egna betongplattor så är det lämpligt att använda betonggrus 0/8 mm samt makadam 8/16 mm i blandningen (se krav på betongreceptet).

 10. I sandlådan används oftast mur/leksand  0/4 mm som har bakbara egenskaper.

 11. Runt slipers vid tågräls används tvättad makadam 32/64 mm alternativt tvättad makadak 16/32 mm.

 12. Vid uppbyggnad av en en väg så används, beroende på vägtyp, ändamål samt markförhållande en bankuppfyllnad bestående av berg 0/700 mm alternativt morän, därefter ett lager med förstärkning 0/200 mm, 0/150 mm eller 0/90 mm. Sedan ett bärlager såsom 0/45 mm eller 0/32 mm. Överst avslutar man med ett slitlager 0/16 mm. Vid asfaltering utgår ofta slitlagret och istället läggs asfalt direkt på bärlagret.  

 13. Vid tex en paddock så byggs en fast stabil botten upp med bärlager 0/32 mm, eventuellt behövs en avdränering beroende på markförhållanden. Som överlager används t e x harpat grus 0/8 mm eller mix mellan stenmjöl och harpat grus 0/8 mm beroende på hur fast underlag man önskar. Vill man ha fastare underlag kan även stenmjöl 0/4 alternativt 0/8 mm läggas som överyta.

 14. Vid halka så är makadam 2/5 mm lämpligt att använda (finnes även med saltinblandning under säsongen).

 15. Vid gjutning av grundplatta är det lämpligt att fylla upp en stabil grundbädd med förstärkning 0/90mm, därefter en kapiläbrytande bädd bestående av makadam 16/22 mm eller 16/32 mm lämpligt, fungerar också bra med natursingel 16/32 mm.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår